Dongeng Sunda Sakadang Kuya Jeung Sakadang Monyet Maling Cabe

Dongeng pieunteungen maksudnya dalam cerita dongeng tersebut memiliki ciri-ciri atau memiliki unsur pembelajaran yang dapat dijadikan contoh terutama untuk anak seperti sifat yang baik misalnya rasa saling tolong menolong membantu sesama teman dan lain sebagainya. Kapan geus jangji paparon ceuk Sakadang Kuya ngagorowok.

Sakadang Kuya Jeung Sakadang Monyet Maling Cabe Rupa Sundapura

Isukna kuya ku patani dikurungan ku ranggap di pipir saung.

Dongeng sunda sakadang kuya jeung sakadang monyet maling cabe. About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Sakadang kuya jeung sakadang monyet ngala cabe 8. Sakadang Kuya moncor kana pager ari Sakadang Monyet ngaluncatan pager.

Janganlah menjadi orang yang serakah alangkah lebih baiknya kita selalu berbagi dengan orang lain. Ngahaeut ka tengah poe manehna manggih tangkal cau nu buahna geus asak tapi kumaha da teu bisa naek. Demikianlah salah satu contoh dongeng sasatoan bahasa sunda sakadang kuya jeung sakadang monyetDalam dongeng diatas pesan moral yang dapat kita ambil adalah.

SAKADANG KUYA JEUNG SAKADANG MONYET MALING CABE. Dalam cerita dongeng fabel bahasa sunda diatas ada beberapa amanat yang dapat kita ambil dari sisi positifnya antara lain adalah. Sabot patani ka pasar rek balanja samararentang-rentang katempo ku kuyamonyet nyampeurkeun ka manehna.

Barang tepi ka kebon katembong cabe pelak patani geus arasak mani bareureum euceuy. Barang datang kuya jeung monyet ngaweswes ngahakanan cabe milihan nu geus arasak. Lamun sorana pluk-pluk-pluk hartina atah keneh ceuk Sakadang Kuya.

Mimitina mah kya jeung monyet ngaromongna haharewosan da sieun kanyahoan ku nu bogana. Harita kya rek ngagunakeun akalna malikeun kanyeri. Tapi lila-lila monyet ladaeun nepi ka gogorowokanSehah lata lata Seuhah lata lata.

Cerita ini merupakan kisah klasik dari Tatar Sunda. Jangan mengajak hal atau sesuatu yang tidak baik kepada teman kita sendiri seperti muncuri atau mengambil sesuatu milik orang lain. Begitu pula menjadi contoh perbuatan apa saja yang tidak boleh kita tiru yakni seperti sombong mencuri dan lain sebagainya.

Sakadang Kuya seuri leutik ngadenge omongan Sakadang Monyet kitu teh. Dongeng si kancil anu hanaang 11. Dongeng sireum jeung japati 6.

0620 Dongeng Sasatoan 1 comment. Dongeng bahasa sunda Sakadang Kuya Jeung Sakadang Monyet Dongeng bahasa sunda Dina hiji poe Sakadang Kuya keur neangan kadaharan tapi ti isuk mula tacan manggih nanaon. Jadi jelema mah ulah sok sarakah kudu daek barang-bere ka batur nu teu boga.

Gampang atuh ngabedakeunana mah. Dan sebagai teman kita juga harus. Dongeng Sunda Sakadang Kuya Jeung Monyet Maling Cabe Bagian-I.

Terekel Sakadang Monyet naek kana tangkal asem terus diuk dina dahan pangluhurna. Ari datang breh katenjo Sakadang Kuya keur nyumput dina dapuran cau. Hayam kongkorongok ti subuh 12.

Sakadang Kuya moncor kana pager ari Sakadang Monyet ngaluncatan pager. Sakadang kuya jeung monyet ngala cabe. Lamun sorana plek-plek-plek tandana eta nangka geus asak.

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Dongeng ieu di unggah kanggo nuntaskeun pancen basa sunda. Dongeng atau kisah Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet sudah berulang-ulang diceritakan secara turun-temurun.

Tapi Sakadang Monyet teu malire jongjon bae metikan jeung ngadaharan kalahkah maledogan ku cangkangna. Sakadang maung jeung sakadang bagng 7. Ngahaeut ka tengah poe manehna manggih tangkal cau nu buahna geus asak tapi kumaha da teu bisa naek.

Terus bae ngaralaan cabe didalahar di dinya keneh. Sakadang kuya sakadang mnyet ngala nangka 5. Barang lol monyet ka dinyakuya imut bari ngomongmun ceuk basa ayeuna mah meuerunHallo Sakadang Monyet.

AYEUNA mah rada lila pundungna Sakadang Monyet teh. Dina hiji poe Sakadang Kuya indit ka kebon Juru tani ngala cabe nu geus arasak warnana bareureum. Bring atuh Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet indit ka kebon Pa Tani.

Semoga saja cerita itu bukan mengilhami untuk berbohong. Sakadang Kuya pohara nyerieunana ngunek-ngunek hayang males. Pa Tani nyampeurkeun ka lebah tangkal cabe anu diranjah ku Sakadang Monyet jeung Sakadang Kuya.

Kuya geus taki-taki nyanghareupan monyetboh roman beungeut boh sikep. Asa manggih jalan pikeun metakeun akalna anu meunang mikiran tadi peuting. Gajah eleh ku sireum 10.

Dongeng animasi lucu fabel Sakadang Kuya Jeung Sakadang Monyet Ngala Cabe. Barang tepi ka kebon Pa Tani enya bae katembong tangkal cabe sakebonan cabena geus bareureum deuih. Terus bae ngaralaan cabe didalahar di dinya keneh.

Entahlah apakah para pelaku korupsi juga terilhami oleh cerita ini. Sup duanana ka kebon. Sup duanana ka kebon.

Jleng Sakadang Monyet ngaluncatan pager ari Sakadang Kuya moncor kana sela-sela pager anu carang. Ari Sakadang Kuya mah teu bisaeun lumpat nyumput kana dapuran cau. Dongeng entog emas 9.

Bring atuh Sakadang Monyet jeung Sakadang Kuya teh indit ka kebon patani. Dongeng Sasatoan 30 Dongeng Sunda 20 Wayang 16 Paribasa 9 Iket Kepala Sunda 6 Ngeunaan Basa 5 Tradisi Adat Sunda 4 Carita Pantun 3 Pangarti 3 Carita Karajaan 2 Carita Wawacan 1. Deni maulana x8 smanegeri3cimahi.

Bring atuh Sakadang Monyet jeung Sakadang Kuya teh indit ka kebon patani. Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet Dina hiji poe Sakadang Kuya keur neangan kadaharan tapi ti isuk mula tacan manggih nanaon. Barang tepi ka kebon katembong cabe pelak patani geus arasak mani bareureum euceuy.

Carita Dongeng Sakadang Kuya Jeung Sakadang Monyet Youtube

Download Dongeng Sakadang Kuya Jeung Sakadang Monyet Mp3 Mp4 3gp Flv Download Lagu Mp3 Gratis

Dongeng Sakadang Kuya Jeung Sakadang Monyet Youtube

Sakadang Monyet Maling Cabe

Dongeng Sakadang Kuya Jeung Sakadang Monyet Maling Cabe Carita Sunda

Dongeng Sakadang Kuya Jeung Sakadang Monyet Maling Cabe Youtube

Urang Sunda Sakadang Kuya Jeung Sakadang Monyet Maling Cabe

Dongeng Basa Sunda

Sakadang Monyet Youtube

Http Elib Unikom Ac Id Files Disk1 530 Jbptunikompp Gdl Putragumil 26475 4 Unikom P 2

Materi Iklan Layanan Masarakat Bahasa Sunda Kelas Vii Youtube

Https Elib Unikom Ac Id Download Php Id 140394

Dongeng Sunda Sakadang Kuya Jeung Sakadang Monyet Maling Cabe Agaclip Make Your Video Clips

Pengertian Macam Macam Dan Struktur Ukuran Zooplankton

Dongeng Versi Abah Ocin Sakadang Kuya Nyieun Suling Tina Tulang Maung Youtube

Sakadang Kuya Jeung Sakadang Monyet Ngala Cabe Referensi Artikel Bahasa Sunda

Sakadang Kuya Jeung Sakadang Monyet Center Of Excellence

Sakadang Monyet Maling Cabe

Dongeng Sakadang Monyet Jeung Sakadang Kuya Ngala Cabe Oleh Devi Yuliana Part 2 Youtube