Dongeng Sunda Jaka Susuru Raja Di Nagri Tanjung Singuru

Badak Tamela kacida ngarenjagna bendu munggah ngagugudug amarah munggah henteu kawadahan reh anjeunna aya manah ka eta dua putri dikemu ti bareto diceungceum ti baheula. Tuluy diunjukkeun ku Tumenggung Sewana Guru yen dawuhanana pingaraneun eta nagara teh kudu Tanjung Singuru sarta raja kudu gentos jeneng Prabu Jaka Susuru.

22 Dongeng Sasakala Sunda On23gv0x5yl0

Ayeuna urang nyairoskeun bab galurna lalampahan Prabu Jaka Susuru putra Prabu Siliwangi Raja di Nagri Pajajaran nu ayeuna patilasanana aya di Bogor.

Dongeng sunda jaka susuru raja di nagri tanjung singuru. Bekas kerajaan ini sangat makmur dari selatan dari barat dan utara dikelilingi sungai yang di beri nama sungai. Patih lajeng unjukan yen hasil malah kabantun sarta disarengan ku ramana sarta tuluy ku ramana dipasrahkeun ka Prabu Jaka Susuru saurna. Perjalanan Prabu Jaka Susuru yang membuat Kerajaan di Tanjung Singuru yang sekarang disebut Bobojong Cisuru di desa Sukarama Kelurahan Bojong Picung Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur.

22 Dongeng Sasakala Sunda. O atuh nuhun yen ayeuna nagara geus aya angaranna sarta kami digentos jenengan ngan hanjakal bae acan boga pawarang. Ieu urut Tanjung Singuru di handapna dipake torowongan solokan irrigatie nu ayeuna caina dipake nyaian sawah sajumblahna aya 8000 bau eta teh nu kakurung ku solokan irrigatie wungkul.

Saur Raden Munding Mintra Kasiringan Wangi. Jaka Susuru Raja Di Negeri Tanjung Singuru. Ajeuna urang nyairoskeun bab galurna lalampahan Prabu Jaka Susuru putra Prabu Siliwangi Raja di nagri Pajajaran nu ayeuna patilasanana aja di Bogor.

Ari ayeuna geus meujeuhna manjing sawawa diiwat ku raja anyar tatanggana. 37 Sang Prabu Jaka Susuru Carita Pantun Di Dsa Sukaram Kacamatan Ciranjang kabawah ka Kabupatn Cianjur ayeuna aya lembur anu nelah Lembur Susuru lembur anu mibanda ajn carita nyata patilasan Sang Prabu Jaka Susuru sakumaha anu kaunggel dina carita anu dicaritakeun deui. Pa Oto Iskandar Di Nata teh pahlawan pergerakan nasional anu asalna ti Jawa Barat.

Direndengankeun ka Prabu Jaka Susuru pestana diayakeun di Tanjung Singuru. Ieu urut nagara tempatna santosa pisan ti kidul ti kulon jeung kaler dikurilingan ku cai ngaranna walungan Cisokan sarta ti kidulna ngadingding gunung. Ti nagri Agra Damara nuluykeun lalampahanna nyebrang lautan ka Kutai Kartanagara Kalimantana ayeuna baheulamah disebut nagri Borneo.

Sanajan kitu nepi ka ayeuna eta pekik teh masih keneh mindeng kadenge dina rupa-rupa kasempetan. Ieu urut Tanjung Singuru di handapna dipake torowongan solokan irrigatie nu ayeuna caina dipake nyaian sawah sajumblahna aya 8000 bau eta teh nu kakurung ku solokan irrigatie wungkul. Tuluy diunjukkeun ku Tumenggung Sewana Guru yen dawuhanana pingaraneun eta nagara teh kudu Tanjung Singuru sarta raja kudu gentos jeneng Prabu Jaka Susuru.

Patih lajeng unjukan yen hasil malah kabantun sarta disarengan ku ramana sarta tuluy ku ramana dipasrahkeun ka Prabu Jaka Susuru saurna. Ti dinya terus ararangkat kocap geus sumping ka nagara Tanjung Singuru tuluy dipariksa ku Prabu Jaka Susuru hasil henteuna. Ti dinya terus ararangkat kocap geus sumping ka nagara Tanjung Singuru tuluy dipariksa ku Prabu Jaka Susuru hasil henteuna.

22 Dongeng Sasakala Sunda 37 Sang Prabu Jaka Susuru Carita Pantun Di Desa Sukarame Kacamatan Ciranjang kabawah ka Kabupaten Cianjur ayeuna aya lembur anu nelah Lembur Susuru lembur anu mibanda ajen carita nyaeta patilasan Sang Prabu Jaka Susuru sakumaha anu kaunggel dina carita anu dicaritakeun deui. Perjalanan Prabu Jaka Susuru yang membuat Kerajaan di Tanjung Singuru yang sekarang disebut Bobojong Cisuru di desa Sukarama Kelurahan Bojong Picung Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur. Ieu urut Tanjung Singuru di handapna dipake torowongan solokan irrigatie nu ayeuna caina dipake nyaian sawah sajumblahna aya 8000 bau eta teh nu kakurung ku solokan irrigatie wungkul.

Pos tentang Sunda yang ditulis oleh bhumimaya. Ajeuna urang nyairoskeun bab galurna lalampahan Prabu Jaka Susuru putra Prabu Siliwangi Raja di nagri Pajajaran nu ayeuna patilasanana aja di Bogor. Ayeuna urang nyairoskeun bab galurna lalampahan Prabu Jaka Susuru putra Prabu Siliwangi Raja di Nagri Pajajaran nu ayeuna patilasanana aya di Bogor.

Ieu urut Tanjung Singuru di handapna dipake torowongan solokan irrigatie nu ayeuna caina dipake nyaian sawah sajumblahna aya 8000 bau eta teh nu kakurung ku solokan irrigatie wungkul. Dua taun tuluy meuntas laut deui nuju ka nagri Sunda Leutik ditutugan gunung Tamboranbsp. Jaka Susuru Raja Di Negeri Tanjung Singuru.

Ayeuna mangga nyerenkeun geus teu ngalalangkungan Prabu Jaka Susuru. Ayeuna urang nyairoskeun bab galurna lalampahan Prabu Jaka Susuru putra Prabu Siliwangi Raja di Nagri Pajajaran nu ayeuna patilasanana aya di Bogor. Jaka Susuru Raja Di Nagri Tanjung Singuru Lalampahan Prabu Jaka Susuru nu ngadamel Karaton di Tanjung Singuru anu ayeuna kasebut Bobojong Cisuru di desa Sukarama onderdistrict Bojong Picung district Ciranjang afdeeling Cianjur.

Ieu urut Tanjung Singuru di handapna dipake torowongan solokan irrigatie nu ayeuna caina dipake nyaian sawah sajumblahna aya 8000 bau eta teh nu kakurung ku solokan irrigatie wungkul. Di Kutai Damara nepungan para dulurna anu geus bumen-bumen inyana di wewengkon ieu dumuk meunang. Pituin urang Sunda lahir di Bojongsoang Dayeuhkolot Bandung tanggal 31 Maret 1897.

Saur Raden Munding Mintra Kasiringan Wangi. Ayeuna mangga nyerenkeun geus teu ngalalangkungan Prabu Jaka Susuru. O atuh nuhun yen ayeuna nagara geus aya angaranna sarta kami digentos jenengan ngan hanjakal bae acan boga pawarang.

Philouzmola Maret 2013

Pcdstory Youtube

Tepas Pangacaprukan Urang Sunda Nu Ker Diajar Nyunda 2007

Http Journal Ui Ac Id Index Php Jai Article Download 10607 67546333

Dokumen Serupa Dengan 22 Dongeng Amp Sasakala Sunda

Tanjung Singuru Kerajaan Prov Jawa Barat Kab Cianjur Kesultanan Dan Kerajaan Di Indonesia

Babad Cianjur

Tepas Pangacaprukan Urang Sunda Nu Ker Diajar Nyunda 07 11 01 07 12 01

Babad Limbangan Docx